Algemene Voorwaarden | Belomax.be

Algemene Voorwaarden Homeshop BVBA


1. Definities


Verkoper

Homeshop BVBA
Hoogkamerstraat 308F
9140 Temse
België
Tel: +32 3 336 31 60
Fax: +32 3 298 35 77
Mail: [email protected]

De handelsnaam “belomax” wordt vertegenwoordigd door Homeshop BVBA, met de maatschappelijke zetel op het volgende adres: Hoogkamerstraat 308F, 9140 Temse, België. Homeshop BVBA is ingeschreven in de kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0821.400.552.


Product

Het goed of dienst dat U bij homeshop BVBA heeft aangekocht, ongeacht of het over één of meerdere artikels gaat.


Website

De website waarop u het product besteld heeft.


Bestelling

Een aankoop die de klant verricht van één of meerdere producten op de website, door deze te bevestigen in zijn winkelwagen.


Klant, U of Uw

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op de website een artikel gekocht heeft


Consument

Een natuurlijke persoon die een artikel besteld op de website dat niet bedoeld is voor professioneel gebruik.


Professioneel

Elke klant die geen consument is.


2. Relatie tussen de beide partijen


2.1 Contractuele relatie


De contractuele relatie tussen partijen wordt uitsluitend bepaald door:


- De orderbevestiging die u ontvangt nadat u een bestelling op de website geplaatst heeft
- De Juridische Vermeldingen van de Verkoper
- De Privacyverklaring van de verkoper
- Deze algemene voorwaarden


Wanneer de klant een bestelling plaatst op de website wordt hij geacht automatisch akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden gaat de klant automatisch akkoord met de Juridische Vermeldingen en de Privacyverklaring.


Naast deze Algemene Voorwaarden kan het zijn dat er bepaalde voorwaarden gelden voor bijvoorbeeld promoties. In dat geval primeren de bijzondere voorwaarden die dan ook specifiek bij het product vermeld worden.


De verkoper kan op elk moment deze Algemene Voorwaarden wijzigen. U dient als klant telkens de algemene voorwaarden te overlezen bij elke nieuwe bestelling. De voorwaarden die op het ogenblik van de bestelling gepubliceerd worden zijn van toepassing op de aankoop.


2.2 Hoedanigheid van de klant


Er zijn bepaalde bepalingen die enkel van toepassing zijn voor bepaalde partijen. Wanneer er verwezen wordt naar ‘De consument’ dan zijn deze Algemene voorwaarden enkel van toepassing voor de Consument en niet voor de Professioneel. Als er verwezen wordt naar ‘De Professioneel’ dan zijn deze Algemene Voorwaarden enkele van toepassing voor de professioneel. Wanneer er verwezen wordt naar ‘De klant’, dan zijn deze bepalingen van toepassing voor zowel de consument als voor de professioneel.


3. Herroepingsrecht


3.1   Algemeen herroepingsrecht


De klant kan indien hij niet tevreden is met het product dit terugsturen binnen de 14 dagen na ontvangst van de bestelde producten.


De producten dienen nog nieuw in de verpakking te zitten. Er mogen dus geen gebruikssporen vindbaar zijn, en de schroeven of montagematerialen dienen nog nieuw in de ongeopende verpakking te zitten.


Daarbovenop dient de originele markering (stickers, labels, enz…) nog op de originele verpakking aanwezig te zijn.


Handleidingen, stroomkabels, verpakkingsmateriaal, enz… dienen ook in de verpakking te zitten.


Als deze bovenstaande punten gerespecteerd worden en het aangekochte product behoort niet in de categorieën opgesomd in art. 3.2 dan kan een terugbetaling aangevraagd worden.


Retours zijn steeds op kosten van de klant. Een offerte voor de transportkosten kan wel steeds opgevraagd worden bij de klantendienst van belomax op [email protected].


Na ontvangst en controle van de retour in het magazijn van belomax, zal de klant een aanvraag krijgen om zijn rekeningnummer te bezorgen.


Als de retour goedgekeurd wordt door de bevoegde instantie bij belomax dan zal de klant binnen de 15 dagen na ontvangst van de retour in het magazijn terugbetaald worden op het doorgegeven rekeningnummer.


Een retour organiseren verloopt op de volgende manier:


1)      De klant dient de klantendienst van Homeshop BVBA te informeren op [email protected] binnen de 14 dagen na ontvangst van zijn bestelling dat hij niet tevreden is met het product.

2)      Een medewerker van belomax zal vervolgens contact opnemen via mail om de procedure van retour door te geven. Als de klant dit wenst kan belomax ook een prijsofferte doorsturen voor de retourkosten van het product

3)      De klant kan vervolgens het product terugsturen op eigen kosten naar het magazijn van belomax, Hoogkamerstraat 308F, 9140 Temse.

4)      Wanneer het product toekomt in het magazijn van belomax, dan zal dit gecontroleerd worden op gebruikssporen en alle andere aangehaalde punten in art. 3.1.

5)      Wanneer het product zoals nieuw is en nog in de originele verpakking zit, dan zal de retour goedgekeurd worden.

6)      Het betaalde bedrag voor het product zal terugbetaald worden op het doorgegeven bankrekeningnummer.


Bij een terugbetaling zullen de oorspronkelijke betaalde transportkosten niet terugbetaald worden. Indien er bij de bestelling geen transportkosten betaald zijn, zal er een forfait van 25 euro in mindering gebracht worden.


3.2   Producten die niet in aanmerking komen voor retour


- Producten die door hun aard snel verouderen of kunnen bederven
- Audio- en video-opnamen
- Software of computerspelletjes (incl. Playstation, Xbox, Nintendo games)
- Dagbladen, tijdschriften en magazines
- Diensten voor weddenschappen en loterijen


4. Aanbiedingen


Alle aanbiedingen op de website zijn geldig tot zolang de voorraad strekt. Indien na de bestelling blijkt dat er een product niet beschikbaar is dat in de aanbieding staat, dan heeft de verkoper het recht om de bestelling te annuleren. De verkoper kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden en er kan geen schadevergoeding voor gevorderd worden.


Aanbiedingen die specifiek op naam worden bezorgd hebben een standaard geldigheid van 14 dagen.


5. Prijzen en betaling


De prijzen vermeld op de website zijn steeds inclusief BTW, tenzij anders specifiek vermeld wordt op de website.


De transportkosten bedragen 5,99 euro bij een bestelling onder de 100 euro. Boven de 100 euro zijn de transportkosten gratis.


De bestellingen op onze website kunnen betaald worden met de volgende betaalmethodes:


- Betaling bij levering (enkel contant)
- PayPal
- Mastercard
- VISA
- Online Bancontact / Mister Cash


Bij sommige producten kan een uitgestelde betaling toegestaan worden aan een specifieke klant.


De betaling dient dan op de bankrekening van Homeshop BVBA te staan binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen voor een consument.


De betaling dient dan op de bankrekening van Homeshop BVBA te staan binnen de 30 dagen na ontvangst van de goederen voor een professioneel.


Uitgestelde betalingen dienen steeds vooraf aangevraagd te worden aan Homeshop BVBA. Enkel na goedkeuring van een uitgestelde betaling mag er later betaald worden. Indien dit niet zo is overeengekomen of indien dit niet op de factuur vermeld staat, dan geldt een directe betaling bij levering of op voorhand.


Elke betalingsachterstand zal na een eerste ingebrekestelling aanleiding geven tot het vorderen van verwijlintresten aan 8,5% per jaar. Bovenop deze verwijlinteresten zal er nog een extra forfaitaire schadevergoeding gevorderd worden van 12% van de verschuldigde hoofdsom. In geval van laattijdige betaling kan de verkoper op ieder ogenblik verdere leveringen opschorten, en de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden.


Tenzij het tegendeel bewezen kan worden, vormen de computerregisters, logbestanden en het mailverkeer het bewijs van alle transacties tussen de verkoper en de klant. Het opgegeven nummer van uw debetkaart of kredietkaart, of uw bevestiging dat u zal betalen bij levering of op voorhand via overschrijving gelden als bewijs van Uw instemming met Uw bestelling alsook Uw instemming op deze Algemene Voorwaarden. Deze goedkeuring geldt ook als ondertekening.Homeshop BVBA kan ik geen enkele vorm aansprakelijk gesteld worden voor prijsfouten op de website. Het kan voorvallen dat er een prijs verkeerd geafficheerd staat op de website door een menselijke fout of systeemfout. Homeshop BVBA zal de klant in dat geval binnen de 15 werkdagen contact opnemen met de klant om de bestelling te annuleren of te wijzigen naar de correcte prijs.


Homeshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor typfouten in prijs of producten.


6. Levering en risico-overdracht


6.1 Leveringstermijn


Alle bestellingen geplaatst op onze website worden zo snel als mogelijk geleverd. Naast de meeste producten staat een indicatieve levertermijn vermeld.  Deze termijn begint te lopen vanaf de werkdag na ontvangst van de bestelling.


Indien er geen levertermijn vermeld staat dan hanteren wij een maximum levertermijn van 30 werkdagen.


Indien de levertermijn meer dan 10 werkdagen bedraagt dan zal een medewerker van Homeshop BVBA de klant informeren.


Vervolgens heeft de klant de keuze om van de bestelling af te zien en deze te annuleren of deze te laten doorlopen.


Indien de klant een terugbetaling verkiest dan zal het betaalde bedrag inclusief eventueel betaalde transportkosten worden terugbetaald op het doorgegeven bankrekeningnummer.


De klant kan op geen enkel moment een schadevergoeding vorderen voor een laattijdige levering en de gevolgen hiervan.


6.2 Plaats van levering


De levering zal plaatsvinden op het doorgegeven adres tijdens de bevestiging van Uw bestelling. Indien het adres niet correct werd doorgegeven dan kan dit nog gewijzigd worden binnen de 24h na de bevestiging van de bestelling.


Indien deze termijn verstreken is en het product al verzonden is kan het zijn dat er een meerkost aangerekend zal worden aan de klant om een nieuw adres door te geven aan de transporteur.


De levering van het product gebeurt steeds op het gelijkvloers. Dit omdat er verzekeringscontracten afgesloten zijn voor deze manier van levering.


De chauffeur zal zich een dag op voorhand aanmelden als het over grote producten gaat, en bij kleine producten zal dit bezorgd worden door DPD.


Methode Type 1: Levering door DPD

Kleine pakketjes onder de 30 kilo worden verstuurd met DPD. Deze manier van verzending laat ons toe om jouw bestelling snel bij je thuis te leveren. Hieronder sommen we enkele vragen op die van toepassing zijn op deze verzendwijze:

Word ik op de hoogte gehouden van het levertijdstip?

DPD informeert je altijd op voorhand de dag van levering van je pakket. Komt die dag niet uit? Geen probleem, je kan je levering wijzigen:

-          Afhalen in een Pickup parcelshop in de buurt

-          Leveren op een andere dag

-          Leveren op een ander adres

-          Neerzetten op een veilige locatie

Op de dag zelf word je per e-mail of sms geïnformeerd over het tijdvak van 1 uur waarin je pakket zal aankomen.

Wat als ik niet thuis ben op het moment van levering?

Geen probleem. Je pakket wordt naar een Pickup parcelshop in je buurt gebracht. Op deze manier heb je je pakket zo snel mogelijk in je bezit en bepaal je zelf wanneer je het gaat ophalen.

De DPD chauffeur laat een mededeling in je brievenbus achter met vermelding van het adres van de Pickup parcelshop en het tijdstip vanaf wanneer je het pakket kan ophalen. Je krijgt van DPD ook een e-mailbericht wanneer het pakket is aangekomen in de Pickup parcelshop.

Neem je identiteitsbewijs mee wanneer je je pakket gaat afhalen. Je krijgt 7 dagen tijd om het op te halen, daarna wordt het terug naar de afzender gestuurd.

Op www.dpd.be kan je de status van je pakket nagaan en vind je meer informatie over onze Pickup parcelshops (locaties, openingsuren…).

Kan ik mijn pakket volgen?

Ja, op www.dpd.be kan je de status van je pakket nagaan. Het enige wat je nodig hebt is het 14-cijferig pakketnummer.

Wat is een Pickup parcelshop?

Een Pickup parcelshop is een locatie voor het verzenden en ophalen van pakketten. Wanneer je kiest voor een levering in een Pickup parcelshop, kies je voor de zekerheid om je pakket te kunnen ophalen wanneer het jou uitkomt dankzij de flexibele openingstijden. Alle Pickup parcelshops zijn minstens van dinsdag tot zaterdag geopend. Met 1.500 Pickup parcelshops in de Benelux, zijn we altijd in de buurt. Ontdek je dichtstbijzijnde Pickup parcelshop.(http://www.dpd.com/be/home/pickup/pickup_parcelshop_finder).

Waar vind ik een Pickup parcelshop?

Klik hier en ontdek je dichtstbijzijnde Pickup parcelshop (https://www.dpd.com/be/home/pickup/pickup_parcelshop_finder).

Hoe kan ik een pakket retourneren?

Je kan steeds uw pakketje onder de 30 kilo aan ons retourneren via DPD. In dat geval vraag je best even een retourlabel aan via [email protected] en volg je vervolgens volgende stappen:

Ga met je pakketje naar de dichtstbijzijnde DPD Parcelshop. Gelieve bijgevoegd label op de doos te kleven en af te geven in de Pickup parcelshop.

A Wij vragen u vriendelijk om uw pakket zo goed mogelijk in te pakken.              

B Zorg dat u het label goed op de doos kleeft.

C Laat de Pickup parcelshop een stempel en handtekening plaatsen en bewaar dit als

verzendbewijs.

D Vind uw Pickup parcelshop op www.dpd.be/pickupfinder.


Methode Type 2: Levering Speciaal Transport (Grote Voorwerpen)


Bij een levering van een groter product zoals bijvoorbeeld een trampoline of tafeltennistafel zullen wij beroep doen op onze eigen transportdienst of op een externe transporteur.

Wij zullen steeds de dag of enkele dagen op voorhand contact met u opnemen om door te geven dat wij de volgende werkdag of binnen enkele werkdagen gaan langskomen. Zo hoeft u niet thuis te wachten op het pakket en weet je ongeveer op welke datum en tijd wij het pakket zullen aanleveren.

Let op: Mocht je vervolgens toch niet thuis zijn bij de eerste levering nadat de levering is bevestigd via telefoon of mail dan kunnen er extra transportkosten aangerekend worden. Bij een tweede aanlevering zijn er extra transportkosten verbonden die zullen aangerekend worden aan de klant.


Indien de bestelling niet geleverd kan worden en het product retour gestuurd zal worden, zullen ook de oorspronkelijk betaalde transportkosten en de retourkosten aangerekend worden aan de klant.


Indien de klant al betaald zou hebben op voorhand dan zal de Verkoper het betaalde bedrag min de transportkosten en eventuele retourkosten terugstorten. Indien er nog niet op voorhand betaald zou zijn, dan zal de klant een factuur ontvangen voor de gemaakte transport- en retourkosten.

Opgelet: leveringen van grote voorwerpen zijn enkel mogelijk op het gelijkvloers en er kan gevraagd worden aan de klant om even te helpen bij het uitladen.


6.3 Eigendomsvoorbehoud


De verkoper behoudt de volle eigendom van de Producten tot al Uw verplichtingen volbracht zijn. Bij gebrek aan betaling van de prijs, interesten of extra ontstane kosten blijven de producten eigendom van de verkoper. Er zal pas een eigendomsoverdracht plaatsvinden als alle betalingen voldaan zijn. Het is dan ook niet toegestaan aan de klant om het product te vervreemden als niet aan deze opgesomde voorwaarden voldaan is.


6.4 Risico-overdracht


De risico-overdracht vindt plaats op het moment van levering zoals vermeld in art 6.1 voor de consument.


Bij de professioneel vindt de risico-overdracht plaats op het moment van verzending van de goederen uit het magazijn van de verkoper.


Bij levering is het belangrijk om de goederen te inspecteren op schade. Indien het pakket schade vertoont dient dit duidelijk op de levernota vermeld te worden. Indien er op de levernota geen vermelding gemaakt wordt van schade dan kan dit ook niet geclaimd worden bij de verkoper of de transporteur. In dat geval kunnen deze goederen ook niet teruggestuurd of terugbetaald worden.


7. Aansprakelijkheid


De aansprakelijkheid van de verkoper kan niet ingeroepen worden bij gevallen van Overmacht. Zo kan de Klant geen schadevergoeding vorderen bij bv. nationale of lokale noodsituaties, acties van werknemers, bugs in software of bij bv. laattijdige levering van de leveranciers aan de Verkoper.


Alle producten die vermeld worden op de website zijn in regel met de Belgische en Nederlandse Wetgeving. De klant wordt daardoor geacht alle voordelen en nadelen van een product te kennen door het lezen van de productbeschrijving en de Algemene Voorwaarden.


Hierdoor kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden, of men kan geen schadevergoeding vorderen van de verkoper voor verlies tot uitbating, verlies van winst, verlies van data, verlies van persoonlijke gegevens, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van kans of genotsderving.


Mocht de verkoper aansprakelijk worden gesteld voor een andere reden dan hierboven, dan kan de verkoper maximum aansprakelijk gesteld worden voor een bedrag gelijk aan de aankoopwaarde van het aangekochte product, en dit met een maximum van 1.250 euro.


8. Garantie


8.1 Garantie bij consumptiegoederen


De consument geniet steeds van de wettelijke garantie van 2 jaar op roerende lichamelijke zaken. Deze termijn begint te gelden vanaf het moment dat het product geleverd of afgehaald is. Deze datum staat ook vermeld op de factuur.


Voor tweedehandsgoederen en magazijnopruimingen geldt een beperkte functiegarantie met een termijn van 1 jaar.


Indien er zich een gebrek voordoet, dient de klant dit binnen de 2 maanden na vaststelling te melden aan de verkoper. Anders vervalt de wettelijke garantieperiode.


Alle producten die tijdens de garantieperiode een defect vertonen dienen teruggestuurd te worden naar Belomax, Hoogkamerstraat 308F, 9140 Temse op kosten van de klant.


Na ontvangst van het product, zal dit bekeken worden door de fabrikant binnen de termijn opgegeven door de fabrikant van het product. Dit kan soms enige tijd in beslag nemen.


Als het product niet meer hersteld of vervangen kan worden, zal er een gedeeltelijke of volledige terugbetaling gebeuren in de vorm van een tegoedbon.


De garantie is niet van toepassing als er kan worden aangetoond dat het product defect of beschadigd is door foutief gebruik, of doordat het product niet gebruikt is volgens de regel van de ‘goede huisvader’.


8.2 Vrijwaring


Mochten er verborgen gebreken zijn, dan moeten deze binnen de 14 dagen gemeld worden aan de verkoper door de consument.

 

De professioneel kan geen beroep doen op de inroeping van een verborgen gebrek.


8.3 Kosten voor onderzoek of herstel


Indien de producten niet meer onder de garantietermijn vallen, dan kan het product toch nog dikwijls hersteld worden. Indien de klant dit wil laten herstellen of een onderzoek wil laten opstarten voor het vinden van het probleem, dan kan dit op eigen kosten


9. Archivering


De verkoper verbindt zich ertoe om de relevante boekhouding, of facturen bij te houden gedurende de wettelijke vooropgestelde termijn.


10. Wanprestatie


Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt zoals reeds vermeld in art. 5 worden de volgende schadevergoedingen en verwijlinteresten toegepast.


Elke betalingsachterstand zal na een eerste ingebrekestelling aanleiding geven tot het vorderen van verwijlintresten aan 8,5% per jaar. Bovenop deze verwijlinteresten zal er nog een extra forfaitaire schadevergoeding gevorderd worden van 12% van de verschuldigde hoofdsom. In geval van laattijdige betaling kan de verkoper op ieder ogenblik verdere leveringen opschorten, en de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden.


11. Geen Afstand en Nietigheid


Mocht de verkoper op een bepaald moment beslissen om geen aanspraak te doen op deze Algemene Voorwaarden of op één van de clausules dan geldt dit niet als een definitieve afstand van deze Algemene Voorwaarden of van een clausule.


Mochten er bepaalde clausules of artikels nietig verklaard worden dan blijven de andere nog steeds gelden. Dit kan niet leiden tot ongeldigheid of nietigheid van deze Algemene Voorwaarden.


12. Geschillen, bevoegde rechtbank en toepasbaar recht


Alle handelingen, contracten en overeenkomsten worden exclusief beheerst door het Belgisch vigerend Recht.


Mochten er geschillen ontstaan dan is de rechtbank van de Dendermonde bevoegd om kennis te nemen van alle mogelijke geschillen tussen de verkoper en de klant.


13. Intellectuele inhoud


De inhoud van de websites beheerd door homeshop BVBA zijn volledig eigendom van Homeshop BVBA. Dit houdt in dat alle teksten, foto’s en beschrijvingen eigendom zijn van Homeshop BVBA. Onrechtmatig gebruikt van deze data kan leiden tot een geschil.